Blog

Subiektywnie o nieruchomościach

Lista dokumentów do sprzedaży mieszkania

Sprzedaż mieszkania to proces wymagający złożenia wielu dokumentów i uzyskania odpowiednich zaświadczeń. Lista dokumentów, które trzeba zebrać przed sprzedażą mieszkania, jest dość długa. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania.

  • Akt własności

Akt własności to podstawowy dokument, który jest wymagany do sprzedaży mieszkania. Akt własności jest dokumentem, który potwierdza, kto jest właścicielem mieszkania i jakie prawa posiada.

  • Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami

Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami to dokument, który potwierdza, że sprzedający nie posiada żadnych zaległości w opłatach związanych z mieszkaniem. Takie zaświadczenie można uzyskać w spółdzielni mieszkaniowej lub w administracji budynku.

  • Zaświadczenie opisujące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jeżeli dotyczy)

Zaświadczenie opisujące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to dokument wystawiany przez spółdzielnię mieszkaniową, który potwierdza, że dana osoba posiada prawo do korzystania z określonego lokalu znajdującego się w budynku należącym do spółdzielni. Zawiera informacje o charakterze użytkowania lokalu, takie jak rodzaj lokalu (mieszkalny, użytkowy), powierzchnia lokalu, liczba pokoi, itp.

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który zawiera informacje o zużyciu energii przez budynek. Jest to dokument obowiązkowy dla nowych budynków oraz dla budynków, które są poddawane remontowi lub modernizacji. SCE określa jakie są koszty eksploatacji budynku, a także jego wpływ na środowisko naturalne.

W skład SCE wchodzi kilka elementów, m.in. informacje o charakterystyce energetycznej budynku, informacje na temat jego izolacji termicznej, rodzaj i sprawność systemu grzewczego, jakość wentylacji, systemu oświetlenia, a także wykorzystanie energii odnawialnej. W dokumentacji tej znajdują się również wyniki obliczeń dotyczących zużycia energii, ocena efektywności energetycznej budynku oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

Celem SCE jest przede wszystkim dostarczenie informacji dotyczącej efektywności energetycznej budynku. Dzięki temu potencjalni nabywcy mogą dokonać bardziej świadomego wyboru, a właściciele mogą podjąć działania, które przyczynią się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku i zminimalizowania jego wpływu na środowisko naturalne.

W Polsce, SCE jest wydawane przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wśród nich znajdują się np. certyfikowani audytorzy energetyczni, architekci, inżynierowie budowlani, a także osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych.

Obowiązek przedstawiania do sprzedaży świadectwa charakterystyki energetycznej wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 roku.

  • Dokument tożsamości

Do dokumentów wymaganych do sprzedaży mieszkania należy również dołączyć kopię dowodu osobistego lub paszportu sprzedającego. Dokument ten służy do potwierdzenia tożsamości sprzedającego, który jest właścicielem mieszkania.

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej

Odpis z księgi wieczystej to dokument, który potwierdza, że mieszkanie nie jest obciążone żadnymi hipotekami lub innymi ograniczeniami. Aktualny odpis z księgi wieczystej można uzyskać w sądzie rejonowym, w którym znajduje się mieszkanie lub elektronicznie poprzez stronę ministerstwa sprawiedliwości.

  • Potwierdzenie uregulowania podatków i opłat

Przed sprzedażą mieszkania konieczne jest uregulowanie wszelkich podatków i opłat, które są związane z nieruchomością. Należą do nich m.in. podatek od nieruchomości lub podatek od spadków i darowizn.

  • Zaświadczenie o braku zameldowanych (niewymagane)

Ostatnim dokumentem, o który warto wystąpić do Sprzedającego jest zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały, ani czasowy. Zaświadczenie nie jest dokumentem wymaganym do przeprowadzenia transakcji, ale oszczędzić nam czasu z ewentualnym wymeldowaniem urzędowym. Warto pamiętać, że meldunek nie daje nikomu żadnych praw związanych z własnością odnośnie nieruchomości. Nabycie nieruchomości z osobą zameldowaną omówimy w kolejnym artykule.

Podsumowując, sprzedaż mieszkania w Polsce wymaga od sprzedającego wielu formalności i zgromadzenia szeregu dokumentów. Nieprzestrzeganie wymaganych procedur może prowadzić do opóźnień lub nawet do anulowania transakcji, co z kolei oznacza, że poza czasem możemy stracić również pieniądze. Zazwyczaj spotkanie u notariusza poprzedza umowa przedwstępna, która oznaczona jest terminami. Jeżeli z jakiejś przyczyny sprzedający nie zorganizuje kompletu dokumentów na dzień jego podpisania, musi brać pod uwagę, że kupujący może wycofać się z transakcji i jeżeli występował zadatek to wnieść o jego zwrot w podwójnej wysokości.

Dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług agencji nieruchomości. Doświadczeni pośrednicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwala na sprawniejszą i bezpieczną sprzedaż nieruchomości. Agencje nieruchomości mogą pomóc w przygotowaniu dokumentów, poradzić jakie kroki należy podjąć i jakie dokumenty są potrzebne w konkretnych przypadkach oraz zapewnić profesjonalną obsługę transakcji od początku do końca.

Wynagrodzenie za usługi agencji nieruchomości może wydawać się dodatkowym kosztem, ale w rzeczywistości może to być najlepsza inwestycja, jaką można zrobić w trakcie procesu sprzedaży nieruchomości. Pozwala to uniknąć zbędnych opóźnień i problemów związanych z brakiem wymaganych dokumentów, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy oraz zminimalizowanie stresu związanego z procesem sprzedaży nieruchomości.