Blog

Subiektywnie o nieruchomościach

Jak wygląda eksmisja?

Jak wygląda eksmisja?

Eksmisja – temat, który niejednego właściciela mieszkania doprowadza do białej gorączki. Jak wygląda ten proces? Jakie są jego etapy i trudności, które mogą się pojawić? Czy istnieją sposoby na zabezpieczenie się przed problemami związanymi z eksmisją? O tym wszystkim przeczytasz w niniejszym artykule.

Eksmisja to legalne i formalne wydalenie najemcy z wynajmowanego przez niego lokalu, zazwyczaj z powodu naruszenia umowy najmu. Procedura eksmisji składa się z kilku etapów, a czas trwania całego procesu jest zależny od wielu czynników.

Pierwszym etapem eksmisji jest wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie i doręczone osobiście lub za pośrednictwem poczty najemcy. Właściciel powinien wyznaczyć w nim termin, w którym najemca ma opuścić mieszkanie. Często jednak wynajmujący zapomina, że wypowiedzenie wymaga podania uzasadnienia, zgodnie z art. 655 § 1 Kodeksu cywilnego. Niezastosowanie się do tej formalności jest podstawą do oddalenia pozwu o eksmisję przez sąd.

Jeśli najemca nie opuści mieszkania, właściciel musi wnieść pozew o eksmisję do sądu. To kolejny etap, który może zająć dużo czasu. W przypadku, gdy w umowie zawarta jest klauzula o odstąpieniu od umowy bez wypowiedzenia, sąd może oddalić pozew, a najemca pozostanie w lokalu.

Jeżeli jednak pozew zostanie uwzględniony, sąd wyda nakaz eksmisji. Jednakże, w przypadku, gdy najemca nie ma gdzie się przenieść, nie zostanie ona wykonana w okresie ochronnym (od 1 listopada do 31 marca). Ponadto komornik ma obowiązek poinformować najemcę, że może przysługiwać mu prawo do lokalu socjalnego. Jeżeli najemca zdecyduje się złożyć do gminy wniosek o nadanie lokalu socjalnego, sąd wstrzyma eksmisje do momentu, aż ten zostanie mu nadany.

Czas trwania eksmisji w Polsce może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak przyczyna eksmisji, termin wypowiedzenia umowy najmu, ilość i rodzaj formalności wymaganych przez sąd oraz obciążenia pracą sądu i komorników. Jednakże, ogólnie można powiedzieć, że proces eksmisji w Polsce może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Właśnie dlatego warto rozważyć podpisanie umowy najmu okazjonalnego, która daje większe zabezpieczenie dla właścicieli przede wszystkim przez wzgląd na notarialnie poświadczone oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji, a także oświadczenie właściciela lokalu, wyrażającego zgodę na zamieszkanie w jego nieruchomości na wypadek przeprowadzenia egzekucji.

Kolejną ważną kwestią, która może pomóc w uniknięciu problemów związanych z eksmisją, jest skorzystanie z pomocy agencji nieruchomości. Doświadczone biuro nieruchomości pomoże w wyborze odpowiedniego najemcy, który będzie w stanie terminowo regulować czynsz oraz przestrzegać postanowień umowy. Wybranie dobrego najemcy jest kluczowe, a agenci nieruchomości znają się na swojej pracy. Oczywiście, tylko Ci, którzy naprawdę się na niej znają ;). Ponadto, agencja pomoże przygotować maksymalnie zabezpieczającą umowę, która chroni interes właściciela.

Podsumowując, eksmisja to proces skomplikowany i stresujący dla właścicieli mieszkań, ale można go uniknąć lub zminimalizować ryzyko związanego z tym problemu, podpisując odpowiednie umowy i korzystając z pomocy agencji nieruchomości.