Czym jest umowa na wyłączność i dlaczego dopuszczacie tylko ten jeden wariant współpracy?

Czym jest umowa na wyłączność i dlaczego dopuszczacie tylko ten jeden wariant współpracy?

Czym jest umowa na wyłączność i dlaczego dopuszczacie tylko ten jeden wariant współpracy?

Umowa pośrednictwa na wyłączność dla Sprzedającego oznacza, że nie może on w okresie, na który umowa została zawarta sprzedać danej nieruchomości, nie płacąc przy tym wcześniej ustalonego wynagrodzenia agencji.

Przy wynagrodzeniu pobieranym z dołu, czyli za efekt w postaci znalezienia klienta kupującego, umowy na wyłączność to jedyne rozsądne rozwiązanie. Przy tego typu umowach klient ma pewność, że agenci są odpowiednio zmotywowani do działania i zadbają o jego interesy, ponieważ umowa zawarta jest na czas określony i wymaga działań przynoszących efekty.

Jeśli z jakieś przyczyny agentowi nie uda się sprzedać nieruchomości w wyznaczonym czasie, umowa zależnie od ustaleń albo wygasa albo przechodzi w stan tzw. umowy otwartej, w którym to wariancie Sprzedający ma prawo podpisać umowę z inną agencją (czy nawet kilkoma agencjami) lub sprzedać nieruchomość bezpośrednio.

Jako Fresh Start Nieruchomości działamy tylko na umowach wyłącznościowych i w większości przypadków udaje nam się w wyznaczonym terminie znaleźć szczęśliwego nabywcę :).